Ugovori

-Promet nepokretnosti

- Kupoprodajni ugovor

- Poklon

- Zakup

- Posredovanje

- Ugovor o delu

- Doživotno izdržavanje

- Zajam