O kancelariji

Luka M. Jovanović sa samostalnom advokatskom praksom započeo je u proleće 2019.godine. Pre toga radio je u advokatskoj kancelariji Marka Joksića, svog kolege i druga iz V beograske gimnazije.

Niz godina,  još tokom studija,  bavio se pitanjima ljudskih i građanskih prava i sloboda kao saradnik organizacija civilnog društva.

Profesionalna načela kojima se rukovodi naglašavaju važnost personalizovanog  pristupa prema svakom klijentu i prepoznavanje posebnosti svakog projekta.

Profesionalne vrednosti i njegov način rada podrazumevaju iskrenu i otvorenu komunikaciju i posvećenost kao i odlučnost u postizanju ciljeva.

Advokatska kancelarija Luke Jovanovića pruža usluge i domaćim i inostranim klijentima u čemu mu pomaže odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika. Nosilac je sertifikata za engleski jezik renomiranog engleskog univerziteta Kembridž.

Luka Jovanović završio je Pravni fakultet Beogradskog univerziteta,  pored čije diplome ima i njegov MD.

Član je advokatske komore Beograda.