Pravo za strance

 

- Saveti i pravna pomoć u pogledu svih  pitanja iz domena prava stranaca

- Podnošenje zahteva za privremeni boravak stranaca u Republici Srbiji

- Zastupanje stranaca pred organima uprave koji odlučuju o odobrenju privremenog boravka

- Podnošenje zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji

- Zastupanje pred organima uprave koji odlučuju o odobrenju stalnog nastanjenja

- Podnošenje zahteva za dobijanje radne dozvole u Republici Srbiji

- Zastupanje pred organima uprave koji odlučuju o dobijanju radne dozvole

- Pravna pomoć u pogledu svih drugih pitanja iz domena prava stranaca