Porodično pravo

- Prebračni i bračni ugovori

- Zastupanje u pokretanju i vođenju brakorazvodnih postupaka

- Raspodela bračne i porodične tekovine

- Lišavanje roditeljskog prava