Ostali sporovi

 

- Zastupanje u svim parničnim i vanparničnim postupcima

- Utvrđivanja ništavosti ugovora, poništavanje ugovora, naplata po ugovorima i ostvarivanja svih ugovornih prava

- Sastavljanje poravnanja

- Zastupanje u izvršnim postupcima