Krivična i prekršajna odgovornost

 

- Odbrana u svim krivičnim i prekršajnim postupcima